ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 


1. Taraflar

a) İşbu CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.zelglobal.com internet sitesinin sahibi,  
Bağyurdu Yeni Mahalle, Ovayolu Küme Evleri No:78/A-1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde mukim www.zelglobal.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında {date} tarihinde akdedilmiştir.


2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nin sahip olduğu internet sitesi www.zelglobal.com'dan ÜYE'nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. ÜYE www.zelglobal.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.
3.2. ÜYE, www.zelglobal.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.3. ÜYE, www.zelglobal.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.
3.4. www.zelglobal.com internet sitesinde ÜYE'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE'lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nin ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.5. ÜYE, www.zelglobal.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi 'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.6. ÜYE'nin CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.
3.7. CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi , ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.zelglobal.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.8.ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir.
3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi ' ni bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.10.CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi ' nin her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE'nin ÜYE'liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE'ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
3.11.
www.zelglobal.com internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi ' nin mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.
3.12. CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  tarafından www.zelglobal.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.13.CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nin, ÜYE tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi ' nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
3.14. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  ve CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi 'a ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE'liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi ' nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.15. . CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi , ÜYE'nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda ve (b) 3.13. maddede belirtilen durumlarda ve (c) ÜYE'nin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.
3.16.CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.17. CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi , sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.
3.18. CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi , işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYEler için hüküm ifade edecektir.
3.19.CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi , işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 3.13. madde hükümleri saklıdır.

4. Sözleşmenin Feshi Taraflardan her biri işbu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

5. İhtilafların Hali

İşbu sözleşme ÜYEnin, ÜYEliğini iptal etmesi veya CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi  tarafından ÜYE'liğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi , ÜYE'nin "üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE'nin ÜYEliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

6. İhtilafların Hali

İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

ÜYE'nın ÜYE'lik kaydı ÜYE'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE'nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.